71 715 00 00
Banner
Ochrona danych osobowych na podstawie RODO.
 
Na pewno słyszeli Państwo o RODO. Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

 
Po pierwsze i najważniejsze - nie muszą Państwo podejmować żadnych dodatkowych czynności. Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Państwa dane. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

 
RODO stanowi źródło powinności i uprawnień, o których mamy obowiązek poinformować każdą osobę, której dane osobowe przetwarzamy.
Uprzejmie informujemy, że niniejszy dokument stanowi zestawienie podstawowych informacji wynikających z obowiązywania RODO. Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w Polityce prywatności FineMEDIA.
 
 • Administrator

   

  Administrator:
   
  Zgodnie z RODO, FineMEDIA pełni rolę administratora Państwa danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich przetwarzanie w sposób zgodny z zawartą umową oraz normami prawa, a przy tym gwarantujący im należyte bezpieczeństwo.

   
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
   
  Powołaliśmy do współpracy inspektora danych osobowych. Mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu uprawnień. W tym celu prosimy używać adresu e-mail: biuro@finemedia.pl
 • Cele i rodzaje przetwarzania danych osobowych
  Cele przetwarzania danych osobowych:
   
  Państwa dane osobowe, które uzyskujemy przy zawieraniu umów w przedmiocie świadczonych przez nas usług, jak również w trakcie ich wykonywania, przetwarzamy w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, 
  2. zapewnienia poprawności i ciągłości świadczenia usług,
  3. wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  4. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
  5. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  7. marketingu bezpośredniego,
  8. tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
  9. wsparcia obsługi.
   
  Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
   
  Przy zawieraniu umowy i jej realizacji pozyskujemy od Państwa następujące dane:
   
  1. nazwiska i imiona
  2. adres zamieszkania lub pobytu
  3. numer ewidencyjny PESEL
  4. numer Identyfikacji Podatkowej
  5. seria i numer dowodu osobistego
  6. numer telefonu
  7. adres e-mail
  8. nazwa firmy
  9. REGON
  10. adres siedziby firmy 

   
  Przetwarzanie dodatkowych danych osobowych:
   
  Zwracamy uwagę, że ze względu na rodzaj świadczonych przez nas usług, stajemy się posiadaczami również innych danych osobowych, których pozyskanie stanowi konsekwencję wykonywania na rzecz Państwa naszych usług. Do tych danych zaliczamy:
   
  1. Adresy IP
  2. Czas trwania sesji internetowych
  3. ilość transferowanych danych
  4. ilość równoczesnych połączeń
  5. struktura i rodzaj transferowanych pakietów danych
  6. dane o parametrach wykupionych usług

   
  Nowe cele przetwarzania danych:
   
  Może się zdarzyć, że pobrane przez nas dane osobowe będą wymagały innego, niż opisane w niniejszym dokumencie, sposobu przetwarzania. W takim wypadku wszelkie brakujące informacje zostaną niezwłocznie uzupełnione. Dołożymy wszelkich starań aby wszystkie cele przetwarzania danych były na bieżąco aktualizowane i nie budziły u Państwa żadnych wątpliwości.
 • Przekazywanie danych osobowych
  Przekazywanie danych osobowych:

  Jako administrator Państwa danych osobowych przekazujemy je:
   
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, czyli podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu dla Państwa naszych usług, do których zaliczamy:
  a. techników, programistów, informatyków, serwisantów;
  b. agentów, agencje reklamowe, agencje badawcze, organizacje marketingowe oraz innych pośredników sprzedaży naszych usług;
  c. podwykonawców wykonujących dla Państwa usługi i zajmujących się Państwa obsługą;
  d. doradców, księgowych, prawników, świadczącym dla nas usługi doradcze
   
  2. innym administratorom danych, którzy przetwarzają je we własnym imieniu, do których zaliczamy:
  a. Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (w zakresie obowiązków prawnych);
  b. innych operatorów telekomunikacyjnych (w zakresie niezbędnym do świadczenia usług); 

   
  Przekazywanie danych do innych państw i organizacji międzynarodowych:
   
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. W wypadku zmiany okoliczności, przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące normy prawa, zaś Państwo zostaną o tej okoliczności poinformowani przed rozpoczęciem przekazywania danych.
 • Automatyczne podejmowanie decyzji
  Automatyczne podejmowanie decyzji:
   
  W ramach świadczonych przez nas usług stosowane są metody automatycznego podejmowania decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji polega na tym, że decyzje w sprawie wniosków klientów zapadają bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy. Możemy dokonywać automatycznego podejmowania decyzji, które będzie miało istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:
   
  a) w przypadku zalegania z zapłatą, możemy podjąć automatyczną decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania z dostępu do usług. Na te decyzję wpływa m. in. wysokość i okres zadłużenia, czy w przypadku zaległości w płatnościach,
  b) w przypadku wykrycia nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowanie na nie, podejmujemy decyzję automatyczną o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego za niezgodne z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne.
  c) w przypadkach wynikających z warunków zawartych z Państwem umów (regulaminów), w których możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie przez Państwa ustalonych progów lub limitów powodować będzie określone konsekwencje.
 • Profilowanie
  Profilowanie
   
  O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by określać cechy, preferencje i przyszłe zachowania klientów. 
  W przyszłości planujemy stosować odpowiednie rozwiązania (techniczne i organizacyjne), by proponować naszym klientom usługi odpowiednio dobrane do ich potrzeb. Profilowanie miałoby służyć również określeniu, jakie usługi nie odpowiadają potrzebom poszczególnych grup klientów, by powstrzymać się od ich oferowania.
 • Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych
  Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
   
  Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia pozwalające na zwrócenie się do nas jako administratora z wnioskiem o:
   
  1. udostępnienie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych 
  2. dokonanie sprostowania danych osobowych, w wypadku zauważenia ich niepoprawności bądź innych braków,
  3. usunięcie danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, w tym do żądania bycia zapomnianym,
  4. ograniczenie przetwarzania, w zależności od treści żądania polegające na wstrzymaniu przetwarzania danych lub nieusuwaniu danych,
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych w granicach określonych przepisami prawa
  Nadto przysługuje Państwu prawo do:
  6. wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i profilowana,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   
  Z powyższych uprawnień mogą skorzystać Państwo poprzez skierowanie swojego żądania w drodze elektronicznej (e-mail) lub pisemnie:
  1. biuro@finemedia.pl 
  2. FineMEDIA s.c. ul. Zwycięska 14e/4 lok. 6, 53-033 Wrocław
   
  Raz jeszcze sygnalizujemy, że bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizowania przez Państwa uprawnień zostały przedstawione w Polityce prywatności FineMEDIA
  Zastrzegamy sobie prawo żądania podania dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Państwa osoby przy kierowanym do nas wniosku.


  Dane kontaktowe:
  kontakt do administratora:
  FineMEDIA s.c. ul. Zwycięska 14e /4 lok. 6, 53-033 Wrocław 
  tel.: 71 715 00 00, e-mail: biuro@finemedia.pl

   
  kontakt do inspektora ochrony danych:
   e-mail: biuro@finemedia.pl
 • Szczegółowa Polityka prywatności FineMEDIA

  Szczegółową Politykę prywatności FineMEDIA, mogą Państwo pobrać w formie dokumentu PDF - TUTAJ

FB

Nasz serwis używa plików cookies.

finemedia.pl używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług, reklamy i statystyk.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Sczegóły znajdziesz w polityce prywatności.